چه تعداد از موشک های "سرمت" می توانند آمریکا را بطور کامل نابود سازند؟
"سرمت" می تواند آمریکا را نابود کند و حالا غرب در حال فعالیت برای پیدا کردن امکانات جهت مقابله با موشک های جدید روسی است
آلکسی لئونکوف، کارشناس نظامی می نویسد وجود ده موشک بالستیک قاره پیمای آر ای ـ 28 "سرمت" برای از بین بردن همه جمعیت آمریکا
کفایت می کند
وی در مقاله خود بیانات رسانه های غربی را مورد انتقاد قرار می دهد که با استناد به نظرات کارشناسان و تحلیلگران تلاش می کنند امکانات رزمی جدید ترین تسلیحات روسیه از جمله سامانه های "کینژال" و "آوانگارد"، موشک های "بوروستنیک"، زیردریایی های بدون سرنشین"پوسیدون" و همچنین موشک های بالستیک قاره پیمای "سرمت" را مورد شک و تردید قرار دهند
زیردریایی"پوزئیدون"
"موشک"کینژال
"موشک"آوانگارد
جنگ چگونه آغاز می شود؟
لئونکوف می نویسد:"می توان احتمال داد که زیردریایی های پوزئیدون به صورت گروهی به سوی سواحل کشور دشمنی حرکت کنند که به جنگ هسته ای با روسیه رو آورده باشد. زیردریایی اول میدان های مین گذاری شده را در هم می شکند. انفجار کلاهک دویست مگاتنی آن مین ها را از بین برده و راه را برای بقیه "پوزئیدون" ها باز می کند. انفجار کلاهک های این گروه نه فقط زیر ساخت های نظامی و کشوری در ساحل را تخریب می کند بلکه موج عظیم سونامی رادیوآکتیوی را به وجود می آورد.در بخش بزرگی از خشکی خرابی هایی ایجاد خواهند شد". ضمناً وی معتقد است در درگیری جهانی واقعی با استفاده از سلاح هسته ای ابتدا از موشک های بالستیک قاره پیما استفاده خواهد گردید.به گفته وی ضربت چنین موشک هایی همه دستگاه های الکترونیکی را خواهد سوزاند و به این دلیل هیچ وسیله ای برای تعقیب و رد گیری پرتاب "پوزئیدون" ها باقی نخواهد ماند
جنگ در ارقام
لئونکوف خاطرنشان می سازد یک فروند موشک "سرمت" قادر است بین 6.75 تا 7.5 مگاتن بار هسته ای را حمل کند. این بار هسته ای می تواند باعث مرگ 33.75 تا 37.5 میلیون نفر در مناطق پر جمعیت آمریکا شود. ده موشک می تواند همه جمعیت آمریکا را نابودسازد. 80 درصد اهالی آمریکا در سواحل غربی و شرقی
.زندگی می کنند
از لحاظ تئوریک می توان انفجار کلاهک های دویست مگاتنی را به چنان شکلی برنامه ریزی کرد که تاثیر و عواقب استفاده از آنها کاملا فاجعه بار شود.
همه چیز تخریب و آلوده خواهد شد: هم صدها هزار کیلومتر مربع از اراضی در خشکی و هم حوضه ساحلی. هیچکس جان سالم به درنخواهد برد.
Made on
Tilda