سلاح جدید
توانایی های بمب هوایی جدید روسیه
امسال آزمایشات بمب هوایی منحصربفردی که به خاطر امکانات فنی خود "درل"
(به معنای مته) نامیده شده در روسیه پایان یافت. این بمب خوشه ای هدایت شونده با نام رسمی "پ ب ک ـ 500 او س پ ب ا ـ ک" قادر است تاسیسات دارای استحکامات گوناگون را منهدم سازد و آنرا می توان از فاصله زیاد در مسیر برنامه ریزی شده هدایت کرد. در بخش رزمی این بمب از فناوری بمب های خوشه ای استفاده می شود.
مشخصات فنی بمب
طول
بیش از 3 متر
وزن
بیش از 500 کیلوگرم
دامنه ارتفاع پرتاب بمب
از 100 متر تا 14 کیلومتر
سرعت هواپیمای حامل
از 700 تا 1100 کیلومتر
فناوری خوشه ای

کاست یا خوشه متشکل از 15 عنصر ضربتی "س پ ب ا ـ ک" است که دارای کلاهک هوشمند با اصل گرمایی یا راداری عملکرد هستند. این عناصر دارای سیستم شناسایی"خودی ـ بیگانه" هستند که امکان می دهد از آنها بطور مستقیم در تماس با تجهیزات نظامی و زرهی استفاده شود. یک بمب خوشه ای متشکل از عناصر ضربتی "س پ ب ا ـ ک" می تواند طبق اطلاعات گوناگون حدود شش تا هشت واحد زرهی را از کار بیندازد.همچنین بمب خوشه ای دارای عناصر رزمی سوراخ کننده بتون وجود دارد.
فناوری رادار گریزی

اینکه بمب را با رادار عملاً نمی توان شناسایی کرد از جمله مشخصات اعلام شده آن است. باید گفت سطح موثر پراکنش ، رادارگریزی در همه حالات و زاویه های دید و استتار بصری و مادون قرمزی چیزهای بسیار مبهمی هستند چون هیچکس هیچگاه مشخصات عینی و واقعی را افشا نکرده است.
بمب "درل" با کمک فناوری "استلس" ساخته شده و به این معنا مواد مربوطه برای ساخت بدنه آن به کار برده شده است. موشک ضد بالستیکی دارای کلاهک هوشمند مادون قرمز در مقابل این بمب ناتوان است.
"درل" قادر است به اهداف زیر اصابت کند:
آماج ها و تاسیسات زرهی
از جمله تانک ها
تاسیسات بتون آرمه
از جمله سدها و سدهای سلولی (در صورت استفاده از نوع سوراخ کننده بتون)
مقر های فرماندهی، دستگاه های تولید انرژی سامانه های موشکی دفاع هوایی
باند های پرواز فرودگاه های نظامی
توانایی حرکت هوشمندانه به سوی هدف، مهم ترین ترین قابلیت بمب جدید است. این بمب بدون داشتن موتور قادر است پس از جدا شدن از حامل بطور مستقلانه در مسافت بیش از 30 کیلومتر حرکت کند.
نشانه گیری و هدف یابی بمب با کمک دستگاه گلوناس و باز شدن بمب خوشه ای در ارتفاع 250 متری صورت می گیرد. هواپیما های مجهز به چنین بمب هایی می توانند بدون ورود به ناحیه عملکرد پدافند هوایی دشمن به هدف ضربه وارد آورند.
Made on
Tilda