جنگنده نسل پنجم سو-57 (روسیه) و
اف-35 (آمریکا)
برنامه ترکیه برای خرید سامانه دفاع هوایی از روسیه، منجر به افزایش تنش شده است. در آمریکا قانونگذارن در تلاش هستند که ارسال هرگونه جنگنده "اف-35" را به ترکیه مسدود کنند. ترکیه یکی از متحدان آمریکا در ناتو بشمار می رود، اما با این حال خرید "اف-35" می تواند با تهدیدهایی روبرو شود و آنکارا در صورت خرید سامانه "اس-400" از روسیه با تحریم هایی مواجه شود. خبرگزاری اسپوتنیک در این بخش به مقایسه دو جنگنده "سو-57" روسی و "اف-35" آمریکایی
.می پردازد
سو-57
سو-57 پیش از این با نام "پاک-فا و تی 90" شناخته می شد، جدیدترین جنگنده نسل پنجم
.روسیه بشمارمی رود
اف-35
JSF اف-35 از خانواده جنگنده های چند منظوره نسل پنجم است که به عنوان بخشی از برنامه
.جنگنده تهاجمی مشترک) ساخته شده است)
توسعه | سو-57
شرکت طراحی سوخو با نام پاول سوخو
توسعه | اف-35
لاکهید مارتین
: سو-57 | در اختیار نیروهای مسلح
اولین سری این جنگنده ها از 12 سری آن، باید در سال 2019 به نیروی هوا
فضای روسیه تحویل داده شود
: اف-35 | در اختیار نیروهای مسلح
آمریکا، نروژ، استرالیا، ایتالیا، اسرائیل و انگلیس
سو-57 | اولین پرواز
اولین پرواز در سال 2010 و در کامسامولسک بر آمور انجام شد
اف-35 | اولین پرواز
اولین پرواز در تاریخ 24 اکتبر سال 2000 صورت گرفت
جنگنده نسل پنجم "اف-35 آ" لایتنینگ 2
پرواز "سو-57" در ارتفاع مافوق پایین
جنگنده چند منظوره "سو-35" در تمرین مراسم رژه جشن پیروزی در مسکو
ویژگی های فنی
1 خلبان
خدمه سو-57 و اف-35
0062 کیلومتر در ساعت
حداکثر سرعت سو-57
1391 کیلومتر در ساعت
حداکثر سرعت اف-35
8،5 ساعت
مدت زمان پرواز سو-57
63،2 ساعت
مدت زمان پرواز اف-35
*0055 کیلومتر
حداکثر دامنه سو-57
مجهز به مخازن سوخت اضافی *
7661 کیلومتر –00022 کیلومتر
دامنه پرواز (بسته به نوع) اف-35
00001 کیلوگرم
حداکثر بارجنگی سو-57
0618 کیلوگرم
حداکثر بارجنگی اف-35
08453 کیلوگرم
حداکثر وزن سو-57
15713 کیلوگرم
حداکثر وزن اف-35
~00111 کیلوگرم
سوخت اضافی
8728 کیلومتر –0698 کیلومتر
سوخت اضافی
جنگنده آمریکایی "اف-35 آ" لایتنینگ 2، در حین پروازهای آزمایشی در ایالت یوتا در آمریکا
تغییرات اف-35
پرواز مافوق صوت بدون
(استفاده از پسسوز(ریهیت
برخاستن کوتاه و فرود
پرواز عمودی و فرود
فناوری رادارگریزی
سیستم های تسلیحاتی در محفظه های بسته
انعطاف پذیری
تغییرات سو-57
پرواز مافوق صوت بدون
(استفاده از پسسوز(ریهیت
برخاستن کوتاه و فرود
پرواز عمودی و فرود
فناوری رادارگریزی
سیستم های تسلیحاتی در محفظه های بسته
انعطاف پذیری
سلاح اصلی
GAU-22/A اف-35 مسلح به توپ 25 میلی متری
و موشک هوا به هوا و هوا به زمین می باشد. همچنین
,GBU32 JDAM بمب های هدایت شونده
.GBU-31 JDAM
،A1-4071K-9 سو-57 مجهز به توپ 30 میلی متری
КАB-500S موشک هوا به هوا و بمب های قابل تنظیم
می باشد. با توجه به اهداف "سو-57" قابلیت مجهز شدن
.موشک هوا به زمین را دارد
3 حقیقت درباره جنگنده ها
سو-57
سرعت مافوق صوت
سو-57 قادر به شکستن دیوار صوتی بدون استفاده
از پسسوز(ریهیت) می باشد
"موشک "کینژال
این جنگنده مجهز به موشک جدید
هایپرسونیک "کینژال" می باشد
پرواز افقی
Virtual Co-Pilot این جنگنده مجهز به ویژگی
است
~
اف-35
تولید موتور
"موتور برای مدل "اف-35 ب
توسعه Rolls-Royce Defence با
می یابد
سلاح اتمی
پنتاگون تصمیم دارد امکان مجهز کردن "اف-35" را به سلاح های اتمی عملی کند
قابلیت شناسایی
توانایی تشخیص و شناسایی موشک های بالستیک شلیک شده تا 1300 کیلومتر
Made on
Tilda