سامانه های ضد تانک "کورنت"

اجزای سامانه:
پرتابگر: می تواند دوش پرتاب باشد یا در حامل های گوناگون نصب شود
موشک هدایت شونده با بردهای گوناگون و انواع مختلف کلاهک
ویژگی های مهم
ارتفاع پرتابگر می تواند تنظیم شود که امکان می دهد شلیک از حالات گوناگون (درازکشیده، نشسته و از پناهگاه) صورت بگیرد
در موشک هدایت شونده ضد تانک می توان نشانه گیر مجهز به تصویربردار حرارتی نصب کرد که از بلوک اپتیک الکترونیکی، وسایل هدایت و سیستم سرد کننده تشکیل شده است
وزن پرتابگر25 کیلوگرم بوده و به آسانی در هر حامل متحرک نصب می شود
مزایای سامانه موشکی ضد تانک "کورنت"
اونیورسال بودن
با استفاده از آن می توان هم به سوی ماشین های زرهی و هم به سوی نقاط آتش و استحکامات صحرایی دشمن شلیک کرد
راحت بودن استفاده
برای تیراندازی از مواضع آماده نشده و از حالات گوناگون از جمله دراز کشیده، از روی زانو و در سنگر مناسب است و همچنین می توان از این سامانه در هروقت شبانه روز استفاده کرد
ثمربخشی
سطح بالای قدرت نفوذ موشک ضد تانک در زره امکان می دهد عملاً با همه تانک های معاصر مبارزه شود
اصل تیراندازی
شلیک همزمان دو موشک. برد زیاد شلیک (تا 10 کیلومتر). سطح بالای مقاومت در برابر پارازیت اندازی دشمن.
25 کیوگرم

وزن پرتابگر
1 دقیقه

وزن گذار از حالت حرکت به حالت رزمی
30 ثانیه

مدت شارژ پرتابگر
5500 متر/ 3500 متر

حداکثر برد تیراندازی روز/شب
152 میلی متر

کالیبر موشک
2 ـ 1 ثانیه

مدت آماده شدن برای شلیک پس از کشف هدف
3 ـ 2 شلیک

سرعت شلیک رزمی در دقیقه
1200 میلی متر

نفوذ سامانه کورنت در مقابله با زره همگن
Made on
Tilda