Kuidas alternatiivsõidukeil eeskirju rikkumata sõita
Mopeed ja pisimopeed
Tootja poolt ette nähtud mopeedi kiirus ei ületa 45 km/h ja silindrite töömaht sisepõlemismootori korral 50 kuupsentimeetrit. Tootja poolt ette nähtud pisimopeedi kiirus ei ületa 25 km/h ja mootori netovõimsus on kuni 1 kW.
Juhiluba
Mopeediga sõitmiseks on vaja AM-kategooria või mõne muu kõrgema kategooria (A1, A2, A, B, C või D) õigusi.
Alates 14. eluaastast võite mopeedi juhtimisõiguse eksamile minna. Enne 1. jaanuari 1993 sündinud isikutelt lube ei nõuta. Pisimopeedi juhtimine on lubatud samuti alates 14. eluaastast. Pisimopeedi juhtidel vanuses 14-15 aastat peab olema jalgratta juhtimise õigus.
Kuidas mopeedi ja pisimopeediga sõita
Mopeedi ja pisimopeediga võib sõita jalgratastele eraldatud sõiduteeosal, kergliiklusteel ja sõiduteel. Mopeedid võivad liikuda ühel sõidureal kahekesi kõrvuti. Kõnniteel sõitmine on keelatud. Mopeedil ei tohi liikuda kiirusel üle 45 km/h, pisimopeedil üle 25 km/h.
Mopeed peab olema registreeritud ja kindlustatud. Nii mopeedi juht kui kaassõitja peavad kandma motokiivreid. Mopeedi tagaistmel ei tohi alla 12-aastaseid lapsi vedada. Pisimopeediga sõites tuleb kasutada jalgrattakiivrit, mis on kohustuslik 16 eluaastani.
Kuidas vöötrada ületada
Mopeedi või pisimopeediga ülekäigurajal sõitmine on keelatud. "Sebrat" võib ületada, astudes sõiduriistalt maha ja seda enda kõrval lükates.

Lisateavet mopeedi ja pisimopeedi liikumisreeglite kohta leiate infobrošüürist Eesti Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.
Jalgratas
Elektrijalgratast loetakse samuti jalgrattaks, kui tema mootori nimivõimsus ei ületa 0,25 kW.
Juhiluba
10–15-aastastel sõiduteel liikuvatel jalgratturitel peab olema juhiluba.
Kuidas jalgrattaga sõita
Jalgrattaga võib sõita kergliiklusteel, jalgratta- ja jalakäijate teel ning sõiduteele märgistatud jalgrattarajal. Samuti võib liigelda elamurajoonide sees, sõiduteel ja teepervel.
Alla 13-aastane jalgrattur ja kaks tema kaaslast võivad sõita kõnniteel. Jalgrattur, kes veab jalgrattatoolis last, võib samuti kõnniteel sõita. Kui liikumine sõiduteel on tee seisundi tõttu oluliselt raskendatud, tohivad kõnniteel sõita kõik jalgratturid. Jalgrattaga jalakäijate seas sõites tuleb liigelda jalakäijatega samal kiirusel.
Üle 8-aastased lapsed tohivad sõiduteel jalgrattaga sõita ainult täiskasvanute saatel. Üksi võib sõiduteel jalgrattaga sõita 10–15-aastane laps, kuid ainult siis, kui tal on jalgratturi juhiluba. Alla 16-aastased ratturid peavad kandma kiivrit.
Jalgrattaga sõiduteel liikudes peaksite jääma tee parema serva lähedale. Erandiks on ainult ümberreastumine selleks, et sooritada vasak- või tagasipööre. Nõue tähendab ka seda, et jalgratturid tohivad sõita ainult üksteise järel.
Kuidas vöötrada ületada
Soovitav on jalgrattalt maha tulla ja ületada ülekäigurada "omal kahel jalal". Sõiduteed on aga lubatud ületada ka jalgrattalt maha astumata. Sellisel juhul tuleb meeles pidada, et sõidukijuht ei ole kohustatud jalgratturile teed andma. Jalgrattaga peate ülekäigurajal liikuma jalakäija kiirusega ehk 3–7 km/h.

Lisateavet jalgrattasõidu reeglite kohta leiate Eesti maanteeameti kodulehelt.
Elektriline tõukeratas
Elektritõukeratast ja mõnda viimastel aastatel ilmunud väikest elektrisõidukit (näiteks monoratast ja elektrilist rula) seaduses eraldi ei kajastata. Praegu on soovitatav nendel e-vidinatel liikuda vastavalt jalakäijate reeglitele.

See tuleneb liiklusseaduses sisalduvast "jalakäija" määratlusest – liikleja, kes liigub jalgsi või ratastoolis või kasutab rula, rulluiske, rullsuuski, tõukeratast, Soome kelku või muid sarnaseid abivahendeid.
Juhiluba
Elektrilise tõukeratta jaoks pole juhiluba vaja.
Kuidas elektritõukerattaga sõita
Jalakäijate liikluseeskirjade kohaselt peavad jalakäijad (ja vastavalt ka elektriliste tõukerataste juhid) liikuma mööda selleks ette nähtud teid või teelõike.
Niisiis, elamurajoonis (kus mehaaniliste sõidukite kiirus ei tohiks ületada 20 km/h) on lubatud liikuda kogu teelaiusel, ilma et see segaks autojuhte.
Teedel, kus maksimaalne lubatud kiirus ületab 20 kilomeetrit tunnis, peavad jalakäijad liikuma kõnniteedel ja kui neid pole, siis mööda teepeenart või sõidutee serva.
Samuti on lubatud sõita mööda jalgrattateid ja jalgratturitele ette nähtud jalgratta- ja jalakäijate tee osa, kuid seejuures ei tohi teisi liiklejaid segada.

Ehkki elektriliste tõukerataste kiirus pole seadusega piiratud, peaks jalgsi liikuvate inimeste kõrval liikuma nendega võrdsel kiiruse.
Väärib märkimist, et ettevõtted, kes pakuvad Eestis elektritõukerattaid rendile, määravad ise maksimaalse kiiruse: näiteks Bolti reeglid ei luba sõita üle 20 km/h, Citybeel aga 25 km/h. Kiivri kandmine on valikuline.
Kuidas vöötrada ületada
Võimalusel astuge elektritõukerattalt maha ja ületage sõidutee jalgsi. Igal juhul peaksite ülekäigurajal liikuma jalakäija tavapärasel kiirusel (3–7 km/h).
Elektritõukeratastel (nagu ka jalakäijatel) on keelatud:
Liikuda maanteedel

Liikuda mööda sõiduteed eraldusriba ääres või selle peal, kui seal pole kõnniteed.

Üksikasjaliku kirjelduse "Jalakäija Eesti maanteeliikluses" leiate maanteeameti kodulehelt.
Güroskuuter
Güroskuuter (tasakaaluliikur, "Segway") lisati Eesti liiklusseadusesse mõni aasta tagasi kui ühe inimese vedamiseks mõeldud sõiduk, mida liigutab elektrimootor.
Juhiluba
Tasakaaluliikuriga sõitmiseks pole juhiluba vaja.
Kuidas tasakaaluliikuriga sõita
Güroskuutriga võib sõita kõnniteedel, jalakäijate-, jalgratta-, jalakäijate- ja jalgrattateedel, samuti mööda jalgrattasõiduradu. Õigusaktides ette nähtud tasakaaluliikuri maksimaalne kiirus on 20 km/h. Hõljuki juht peab arvestama nendega, kes jalgsi kõnnivad, st liikuma inimese läheduses jalakäija kiirusel.
Alla 16-aastane tasakaaluliikuri juht on kohustatud kandma jalgrattakiivrit.
Kuidas vöötrada ületada
Güroskuutril võite sõiduteed ületada ülekäiguraja kaudu, kuid kiirus ei tohi ületada jalakäija liikumiskiirust (3–7 km/h).
Antud materjali avaldamine on lubatud kuni 50% ulatuses teksti, fotode, graafika ja videote mahust koos kohustusliku märkega "Loe materjali tervikteksti Sputnik Eesti lehelt" koos otsese ja otsingumootoritele avatud hüperlingiga Sputnik Eesti ressursis avaldatud materjali juurde.
© 2019 Sputnik Eesti

Projektijuht: Jelena Tšerõševa, toimetaja Tatjana Merkulova, ajakirjanik Denis Pastuhhov,
Kujundaja: Deniss Grabussov
Allikas: Maanteeamet