Գալիք ԱԺ
ընտրություններին
ընդառաջ
Ուղեցույց ընտրողների համար
Ինչպես գիտենք, ԱԺ ընտրությունների ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեն քվեարկության օրը 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները:
Ընտրությունների անցկացման առաջնային սկզբունքներից է ազատ ընտրական իրավունքի սկզբունքը։ Այսպիսով՝ ոչ ոք իրավունք չունի պարտադրելու ընտրողին քվեարկելու որևէ թեկնածուի (կուսակցության) օգտին կամ դեմ, ինչպես նաև հարկադրելու ընտրողին մասնակցելու կամ չմասնակցելու ընտրություններին:
Տեղեկություններ
ընտրական ցուցակների
վերաբերյալ

Յուրաքանչյուր ընտրության
դեպքում ընտրողը կարող է ընդգրկվել
ընտրողների միայն մեկ ցուցակում
և միայն մեկ անգամ:

1
Ճշտեք ընտրողների ցուցակում Ձեր ընդգրկված լինելը
Այցելեք www.police.am կայք, որտեղ ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրվել են ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրությունների նախնական ցուցակները, կամ Ձեր ընտրատեղամաս, որտեղ ցուցակները փակցված են տեսանելի վայրում, որպեսզի համոզվեք, որ Ձեր տվյալները կան ընտրողների ցուցակում։


2
Անճշտություններ ցուցակներում. Ինչպե՞ս շտկել
Ըստ օրենքի՝ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ ընտրողների ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները (այդ թվում` դիմողի անձին չվերաբերող) վերացնելու մասին դիմում ներկայացնելու լիազոր մարմին:

Ինչպե՞ս դա անել․ կարող եք դիմել ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն կամ տարածքային անձնագրային ծառայություններ, ինչպես նաև զանգահարել 011-37-02-36 հեռախոսահամարով յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 9.00-18.00։

Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո՝ 5 օրվա ընթացքում, սակայն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 7 օր առաջ վերացնում է անճշտությունները ընտրողների ցուցակում ՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով դիմողին: Եթե դիմումը դիմողի անձին չի վերաբերում, ապա դիմումը բավարարելու դեպքում այդ մասին լիազոր մարմինը ծանուցում է azdarar.am համացանցային կայքի միջոցով:
3
Ի՞նչ անել, եթե հաշվառված եք մի վայրում, սակայն քվեարկության օրը գտնվելու եք մեկ այլ վայրում
Այլ համայնքի հաշվառում ունեցող ընտրողները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ բնակչության պետական ռեգիստրը վարող ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնին կամ նրա համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին ներկայացնում են դիմում` ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու մասին` նշելով քվեարկության օրը գտնվելու վայրի հասցեն: Ապա լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, ընտրողի տվյալները ժամանակավորապես հանում է ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից և ավելացնում ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում: Արդյունքում հնարավորություն եք ստանում քվեարկել այն վայրում, որտեղ գտնվելու եք ընտրությունների օրը։
Ընտրության օր.
մուտք ընտրատեղամաս.
անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
ինչպե՞ս քվեարկել

Ընտրողի համար անձը հաստատող
փաստաթուղթ են համարվում

նույնականացման քարտը

կենսաչափական անձնագիրը

ոչ կենսաչափական անձնագիրը
կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը` տրված լիազոր մարմնի կողմից
Պետք է իմանալ, որ ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի վավերականության ժամկետի ավարտը հիմք չէ ընտրողին քվեարկության չթողնելու համար, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրողն ունի այլ՝ վավերականության ժամկետը չլրացած, անձը հաստատող փաստաթուղթ:
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրողն ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից որևէ մեկին ընտրում է այդ կուսակցության քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ դնելու միջոցով:
Տարածքային ընտրական ցուցակի թեկնածուներից որևէ մեկին ընտրելու դեպքում ընտրողն իր ընտրած կուսակցության քվեաթերթիկի երկրորդ էջում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած ձևով միատեսակ նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի քառանկյունում, որին կողմ է քվեարկում:
Քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ դրվում է առանց ծալելու:
Չօգտագործված քվեաթերթիկները գցվում են քվեարկության խցիկում
տեղադրված առանձին տուփի մեջ:
Քվեարկությունը գաղտնի է:
Ընտրողի համար քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտականություն: Այսինքն՝
ընտրողի կամքի ազատ արտահայտման նկատմամբ վերահսկողությունն արգելվում է,
միաժամանակ ընտրողն իրավունք չունի տեղամասային կենտրոնում հայտարարելու, թե ինչպես է քվեարկել:

Դիզայներ՝ Շուշանիկ Սարգսյան Աղբյուր՝ iravaban24.am